BABY'S en KINDEREN

 

 

Vooropgesteld: iedere baby/kind zal in bepaalde mate ongemakken kunnen ervaren, uiteenlopend van

veel huilen, darmkrampjes, reflux, onrust etc.

Door de geboorte verandert er nogal wat. De voeding verloopt niet meer via de navelstreng, maar krijgt

een andere weg…… met een andere voeding.

Het hele spijsverteringssysteem wordt in hoge mate van activiteit en ontwikkeling gebracht.

Ook kunnen de ongemakken zich laten zien in een bepaalde voorkeurshouding van de wervelkolom

en/of eventuele asymmetrie van het hoofdje. Het kind heeft al dan niet zijn weg door het geboortekanaal

afgelegd en heeft zich moeten aanpassen aan de eventuele obstructies.

Gelukkig laat de natuur dat over het algemeen toe en corrigeert dat na verloop van tijd ook weer.

Het hele zenuwstelsel en bewegingsapparaat komt ook langzaam tot verdere ontwikkeling. De kracht van

de spieren zullen getraind worden om de zwaartekracht te kunnen weerstaan, te kunnen bewegen.

Kortom om die functies te kunnen uitoefenen waarvoor ze bedoeld zijn.

Alles volgens bepaalde wetmatigheden, heel structureel maar vooral ook functioneel.

Ook voor de ouders kan na de geboorte een periode aanbreken van ongemakken.

Het eventuele onbezorgde leven van weleer kan plaats maken voor onzekerheid, zorg en

verantwoordelijkheid.

 

Daar begint, wat vanuit liefde is ontstaan nu met liefde zal worden ondersteund in zijn of haar

levensloop.…..en dat is niet niks.

Tot zover in principe wat we allemaal weten, hebben ervaren of zullen ervaren. Alleen, wat nu als het

helaas toch iets anders verloopt. De gezondheidszorg in Nederland staat gelukkig op een redelijk hoog

nivo, zeker t.a.v. de kindergeneeskunde. De eerste weg is daarom altijd de eerste lijn: consultatie bureau,

huisarts en eventuele kinderarts. Bij uiteenlopende klachten, vaag of duidelijk, is een eventuele medische

diagnose van levensbelang en gewenst. Voor ons als beroepsgroep staat dat dan ook hoog in het vaandel.

 

In mijn praktijk werk ik met baby’s en kinderen, dit is niet alleen gebaseerd op een zeer grondige medische en behandeltechnische kennis maar wordt met name gecomplementeerd door meer dan 20 jaar ervaring met al die kleine leraren die bij ons op de behandeltafel lagen. Het door Maarten Prakken geschreven artikel: 'DE STEM VAN BINNEN UIT ...... de roep van het kind', is daarmee een mooi voorbeeld hoe de kijk en ontwikkeling naar het kind meerdere dimensies heeft gekregen. Naast het werken met de baby’s en kinderen zijn er via de CranioSacraal therapie opleiding, het Upledger instituut, heel veel kindercursussen in binnen- en buitenland gegeven. Een zeer belangrijk behandeltechnisch aspect, wat ik toch wil benoemen, is dat wij baby’s en kinderen nooit manipuleren (in de volksmond “kraken” genoemd). Deze vorm van mobiliseren komt niet in onze handen voor. Wel maken we gebruik van hele lichte mobiliserende bewegingen en rekkingen om ruimte te geven aan het weefsel zodat het eigen correctie mechanisme eenvoudiger zijn werk kan doen. Deze technieken kunnen we toepassen aan het bewegingsapparaat, de organen en het CranioSacraal systeem. Onze filosofie van denken en werken is gebaseerd op de zo genoemde 'oorzaak - gevolg keten', onze zoektocht is gericht naar de primaire bron oftewel 'de kraamkamer' van het probleem die uiteindelijk verantwoordelijk is voor de klacht. In onze visie is het slechts werken aan de klacht of dysfunctie niet in overeenstemming met het geheel wat het kind en zijn familie is. Het geheel is voor ons dan ook pas een geheel samen met de fysieke-,emotionele- en spirituele component (welke betekenis we daar dan ook aan kunnen geven). Een eerste vereiste om met baby’s en kinderen te werken is van ze te houden, ze te zien en je in hun en hun familiesysteem te kunnen verplaatsen. Als behandelaar kunnen we daarom ook met een andere bril kijken dan dat ouders dat doen. Daardoor kunnen we die therapeutisch impuls geven die de kwalitatieve groei kan bevorderen.

 

AANRAKEN DOE JE ZO ......
Aanraken doe je zo’ is een project over aanraken dat wordt uitgevoerd door het Upledger Instituut Nederland.
Het is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 8 jaar.
De methode is ontwikkeld door Dr. John Upledger. Hij nam al in de jaren ’90 een toenemende onverdraagzaamheid
en probleemgedrag waar op de Amerikaanse basisscholen. Ook in Nederland is een duidelijke
toename van agressie merkbaar onder de kinderen op school.
Het project wordt op basisscholen uitgevoerd door gecertificeerde craniosacraal therapeuten.
Het doel is de toename van agressief gedrag op scholen een halt toe te roepen en kinderen te stimuleren op
een vreedzame manier met elkaar om te gaan.
Aanraken is een eerste levensbehoefte voor jong en oud. Het ontbreken van liefdevolle aanraking zorgt niet
alleen voor stress in ons leven, het is zelfs een van de belangrijkste oorzaken van stress.
Leerkrachten van de deelnemende scholen ontvangen lesmateriaal, bestaande uit een syllabus, een cd en
het boek Aanraken doe je zo van schrijfster Iris Boter.
 
“If compassion goes up, violence goes down” (Dr.J. Upledger)