Atlas Correctie

De eerste nekwervel wordt de Atlas genoemd.

Voor de manuele geneeskunde, waaronder Osteopathie, Chriropractie en CranioSacraal therapie, is deze wervel door zijn anatomische ligging en ingenieuze driedimensionale bewegingsmogelijkheid altijd een zeer belangrijk  en essentieel gebied geweest.Vanuit bovengenoemde beroepsgroepen zijn er in de loop der jaren veel  specifieke technieken ontwikkeld om deze structuur te normaliseren, van harde manipulaties tot steeds zachtere en diepere technieken.Tot deze laatste methode behoort de AtlasCorrectie die binnen onze praktijk wordt toegepast.

Door zijn unieke rol en positie binnen de bewegingsketen van de wervelkolom is de Atlas zeer kwetsbaar. Een blik op zijn anatomische ligging laat duidelijk zien hoe deze wervel met zijn gewrichtsvlakken en intrinsieke spierlagen zijn positie probeert te handhaven. Daarnaast is het van groot belang te realiseren dat de Atlas  een vrije passage moet zijn voor een deel van de hersenzenuwen, lymfevaten en bloedvaten, want een vrije passage door de doorgangen van de Atlas waarborgt een optimale wederkerige communicatie tussen o.a. de hersenen en onze organen. Een scheefstand van de Atlas verkleint de openingen tussen de schedel en het ruggemergkanaal. Een verstoring hiervan laat behalve nek en rugklachten, altijd compensatie elders in het lichaam zien met o.a gewrichtsklachten, dysbalans van hormonaal systeem en spijsverteringsstelsel  en een tekort aan energie. Dit alles kan leiden tot meer of minder uitgesproken klachten.

De ervaring heeft geleerd dat een dyslokatie of blokkade zich helaas al in heel vroeg stadium van het leven kan laten zien. Niet alleen als gevolg van fysieke trauma's, zoals geboorte, whiplash, verkeerde houding tijdens operatie maar ook langdurig emotionele dysbalans of chronische stress. Er zal dus op velerlei manieren door het lichaam gecompenseerd en vertaald moeten worden.

Vanuit Zwitserland heeft Rene Claudius Schumperli een behandelmethode en een apparaat ontwikkeld om de spierspanning rond de Atlas te verminderen en zo de gewrichtsstand tussen atlas en schedel te normaliseren.

Het apparaat geeft een vibratie/trilling, waardoor juist ook de diepere intrinsieke lagen van de nekspieren worden bereikt. Er wordt een nieuwe situatie gecreëerd en de Atlas kan zijn oorspronkelijke positie weer blijvend innemen, het is dus een indirecte correctie die plaatsvindt. Er wordt niet gewerkt op de halswervel zelf, er vindt geen manipulatie plaats. Het interne milieu is hierdoor veranderd, waardoor het eigen correctiemechanisme optimaal zijn werk kan doen.

Na een paar weken vindt er een evaluatie en tweede behandeling plaats.

Deze twee behandelingen kunnen in principe voldoende zijn voor een blijvende correctie.

Vooraf aan de AtlasCorrectie wordt tevens een uitgebreid onderzoek verricht naar de algehele status van het immuunsysteem, orgaanbalans en vitaliteit. Dit omdat er mogelijk door een langdurige blokkade van de atlas een negatieve invloed kan zijn opgetreden op deze systemen.

Kortom, de AtlasCorrectie is een zeer toegevoegde waarde en blijft mogelijk als consult een onderdeel van het gehele behandelplan.

Het Geheel

Het geheel is waar het ons om gaat, daarom is het van belang om te realiseren dat de behandeling niet is afgelopen als u de praktijk verlaat.

Dan begint het pas, het lichaam gaat nu aan de slag. 

Door de behandeling is het interne milieu veranderd waardoor het eigen correctiemechanisme optimaal zijn werk kan doen. Hierdoor kunnen er direct of enkele dagen na de behandeling meer of minder sterke reacties optreden.

Eerdere aandoeningen die nog niet volledig zijn "uitgeziekt" kunnen opnieuw kortstondig opkomen om vervolgens te verdwijnen.

Het lichaam is bezig met het proces van herstel en regeneratie, bij de ene persoon vraagt dit wat meer tijd dan bij de ander. Het veranderde gevoel is vaak moeilijk te omschrijven, wat we vaak horen is dat naast klachtenvermindering men beter "richting kan geven" aan het leven en er anders "in kan staan".

AtlasCorrectie moet niet gezien worden als het wondermiddel tegen allerlei kwalen. Het is eerder een basisvoorwaarde die helpt om het genezend vermogen te versterken. Voor onze algemene gezondheid blijft een goede leefstijl van belang, met aandacht voor voeding, beweging en ontspanning. Andere natuurgeneeskundige behandelmethoden kunnen hierbij ondersteunend werken.

Na tientallen jaren ervaring en het zoeken naar een nog optimalere behandelmethode is de AtlasCorrectie op mijn pad gekomen.

De opleiding en uitwerking van deze diepe techniek is van zeer toegevoegde waarde voor mijn werk als CranioSacraal therapeut.