Tuchtrecht

 

 

RBCZ wil de kwaliteit van de geregistreerden bewaken door middel van het klacht- en tuchtrecht, dat is vastgelegd in het Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (TCZ). Tuchtrecht voor iedere werker binnen de complementaire zorg. Alle beroepsbeoefenaren staan in het TCZ register, maar niet alle beroepsbeoefenaren staan in het RBCZ register. Belangrijk is om te weten dat de stichting TCZ zorg draagt voor de tuchtrechtspraak binnen de complementaire zorg, maar geen recht spreekt. Dit is ook terug te vinden in de uitleg over het formele tuchtrecht op de website. Het zijn de rechter of arbiter en het college die recht spreken.

Ook belangrijk is om te weten dat het Tuchtrecht en het klachtenreglement niet hetzelfde zijn en eigenlijk niet op elkaar lijken. Het belangrijkste verschil is dat de uitspraak van het tuchtcollege bindend is en de uitspraak van de klachtencommissie adviserend.

Meer informatie: www.tcz.nu